СМЕХУРКО


КЪМ НАЧАЛОТО

 

                               

                               По какво се различават жените на възраст 8, 18, 28, 38, 48 и 58 години?

 
Жената на 8 години - Слагаш я в леглото и й разказваш приказки.
Жената на 18 години - Разказваш й приказки, за да я сложиш в леглото.
Жената на 28 години - За да я сложиш в леглото, не са необходими дори приказки.
Жената на 38 години - Тя ти разказва приказки, за да те сложи в леглото.
Жената на 48 години - Съчиняваш си приказки, за да не ти се наложи да легнеш с нея в леглото.
Жената на 58 години - Не излизаш по цели дни от леглото, за да не слушаш нейните приказки.

  


For problems or questions regarding this web contact [webmaster].

Последно обновена: Юли 30, 2008 .